top of page

VI TAR DIG FRÅN ORD TILL HANDLING

Ycademy gör yrkesverksamma inom redovisning, revision, bank och försäkring till bättre rådgivare åt Sveriges företagare.  Vi utmärker oss genom en praktisk inriktning på våra utbildningar som rustar dig för att direkt skapa värde till företagaren och dessutom ta betalt för det värde du skapar. Vi erbjuder kurser som gör skillnad.

Våra moderna utbildningar är digitala, målgruppsanpassade och praktiskt inriktade för att passa dina individuella behov och tidsschema. Vi vill göra det möjligt för dig att kombinera lärande och upskilling med ett annars krävande dagligt arbete.

Du anmäler dig direkt på vår hemsida. Hör gärna av dig om du är nyfiken på Ycademy och på vad vi kan göra för dig eller din organisation.

lärranderesa

Ycademy är en del av Your Company. Your Companys ambition är att öka möjligheterna för Sveriges företagare att få heltäckande ekonomisk rådgivning. Genom enkel och kundvänlig mjukvara samt kompetenshöjande utbildningar, lyfter vi dagligen Sveriges rådgivare oavsett vilken bransch de arbetar i.

bottom of page