top of page

VAD ÄR YCADEMY

I kölvattnet av den digitalisering och automatisering som pågår inom redovisnings- och revisionsbranschen ser vi en ökande trend där allt fler byråer aktivt strävar efter att förbättra och utvidga sitt utbud av rådgivningstjänster.

 

Vi önskar att bidra till denna utveckling och därför har Your Company Sweden, i samarbete med Visma Spcs, lanserat Ycademy. Vårt mål med Ycademy är att tillhandahålla Sveriges mest konkreta utbildningar inriktat på rådgivning till ägarledda företag. 

Nyfiken?

bottom of page