top of page
Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Värdeskapande rådgivning för byråer

Bli redo att skapa konkret kundvärde genom framtidsinriktad rådgivning. Som du kan ta betalt för.

  • Avslutad
  • 5 900 svenska kronor
  • Online

Tillgängliga platser


Utbildningens innehåll

Under 1 månad förbereder kursen "Värdeskapande rådgivning för byråer" aktiva på redovisnings- och revisionsbyråer för att erbjuda mer framtidsinriktad rådgivning, paketera sitt erbjudande och ta betalt av kunden på bästa sätt. Ycademys mål är att bredda och höja kunskapen hos kursdeltagare i ämnen som berör såväl bolaget som dess ägare. Kursen består av ett antal segment som innehåller teori och övningar tillsammans med följande experter: • Jan Söderqvist, branschexpert från Visma Spcs • Oscar Isvén Backlund, pensionsexpert från SPP • Urban Kardvik, författare och föreläsare • Per Hässler, medgrundare till Your Company och skapare av Ägaranalys Efter genomförd utbildning är du bättre rustad att erbjuda rådgivning till ägarledda bolag och i synnerhet till företagaren bakom bolaget. Kursen är helt digital och interaktiv där teori varvas med praktiska uppgifter, bland annat med hjälp av rådgivningsprogrammet Ägaranalys. Följande ämnesområden avhandlas: • Rådgivning i ett större sammanhang • Inkomstplanering idag och i framtiden för företagare • 3:12-regler och inkomstbeskattning • Allmänna risker och skydd för företagare • Paketering och uppföljning av rådgivning Det datum som visas i schemat är tillfället för kursstart då vi, tillsammans i ett videomöte, går igenom kursupplägget. Efter den gemensamma introduktionen tar ett flexibelt och interaktivt kursprogram vid som du genomgår i ditt eget tempo med återkommande avstämningar. Utbildningen avslutas gemensamt i ytterligare ett videomöte. Totalt sträcker sig kursen över 4 veckor med aktiv föreläsningstid om ca 5 timmar. Till detta tillkommer även tid för egna övningar.


Kontaktuppgifter

learn@ycademy.se


bottom of page